24TH Days of Open Systems
Croatian Linux Users’ Conference

31 MAY 2017 - 02 JUNE 2017

FER, Zagreb, Croatia

Raspodijeljeni datotečni sustav BeeGFS

Summary

BeeGFS, prethodno poznat kao FhGFS, je raspodijeljeni datotečni sustav koji omogućava povezivanje više podatkovnih poslužitelja u jedinstven datotečni sustav čime se ostvaruju veće performanse i kapacitet. Podaci se mogu paralelno spremati na više poslužitelja ili raspodijeljivati na pojedine poslužitelje. Sustav pruža mogućnost dinamičkog dodavanja podatkovnih poslužitelja, bez utjecaja na rad klijenata. U okviru rada bit će opisan sustav BeeGFS te primjeri korištenja sustava za različite usluge Srca.

Speaker

speaker_img
Emir Imamagić

Emir Imamagic has been working at University Computing Centre (SRCE) for over 10 years in areas of high performance computing, distributed and cloud computing and system management and monitoring. Currently he is a head of computer systems department, head of high performance cluster Isabella and member of European project EGI Engage. Emir Imamagić više od 10 godina radi u Sveučilišnom računskom centru (Srce) na područjima računalstva visokih performansi, raspodijeljenog računalstva i računalstva u oblacima te upravljanja i nadzora računalnih sustava. Trenutačno je predstojnik sektora za računalne sustave, voditelj računalnog klastera Isabella te sudionik na europskom projektu EGI Engage.

Organization

Conference partners

Gold sponsors

Sponsors

Media

Friends